Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB đầu đọc kém -17.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Box western 500GB của chị PHượng – 0904827887. Ổ cứng của chị rơi dẫn đến không nhận. Sau khi nghe mô tả tình trạng ổ, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 17/6 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

P

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB đầu đọc kém -17.6
Rate this post

Comments

comments