Phục hồi dữ liệu ổ cứng toshiba hỏng cơ lỗi đầu đọc A Hoàng

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/11/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng cho a. Hoàng (0981245779). Ổ cứng Toshiba 320GB lỗi đầu đọc. 

a HOàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng toshiba hỏng cơ lỗi đầu đọc A Hoàng
Rate this post

Comments

comments