Phục hồi dữ liệu ổ cứng Touro box, viruss ăn dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 9/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Hưng (0915686896). Loại thiết bị: ổ cứng Touro boox 1TB. Tình trạng: viruss ăn dữ liệu.

 

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Touro box, viruss ăn dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments