Tổng hợp một số khách hàng tiêu biểu phục hồi dữ liệu ổ cứng thành công tuần 04/09/2022.

Lấy dữ liệu ổ cứng ngày 26/09/2022.

Anh Tuấn – 0909xxx869. Ổ cứng Box WD dung lượng 2TB có S/N: WX71A73N2598 của anh Tuấn trong tình trạng không nhận, kêu lạch cạch. Tiến hành kiểm tra sơ bộ, kỹ thuật xác định ổ cứng lỗi cơ. Bắt tay vào xử lý ổ cứng và bàn giao trả dữ liệu cho khách.

Anh Huân – 0904xxx334. Ổ cứng Hitachi dung lượng 500GB có S/N: HE13YYHT của anh Huân trong tình trạng không nhận trong máy tính. Kỹ thuật kiểm tra sơ bộ, xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó bắt tay luôn vào xử lý ổ cho khách. Sau 2 ngày bàn giao trả đầy đủ dữ liệu

Lay du lieu o cung Box WD 2TB loi co 26.09.2022
Lay du lieu o cung Hitachi 500GB loi dau doc 26.09.2022

Cứu dữ liệu ổ cứng ngày 27/09/2022.

Anh Chung – 0963xxx892. Ổ cứng  WD dung lượng 1TB có S/N: WCC6Y6FYYY08 của anh Chung trong tình trạng format nhầm mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra sơ bộ, kỹ thuật bắt tay luôn vào xử lý ổ cho khách và bàn giao dữ liệu sau 1 ngày.

Anh Hà – 0915xxx383. Ổ cứng Toshiba dung lượng 1TB có S/N: 68QW30VMSL1F của anh Hà trong tình trạng không nhận trong máy tính. Kỹ thuật kiểm tra sơ bộ, xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách.

Cuu du lieu o cung WD 1TB mat du lieu 27.09.2022
Cuu du lieu o cung Toshiba 1TB loi dau doc 27.09.2022

Khôi phục dữ liệu ổ cứng ngày 28/09/2022

Anh Viên – 0367xxx757. Ổ cứng Seagate dung lượng 500GB có Serial: 5VVJ7SZ2 của anh Viên trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra sau đó bắt tay luôn vào xử lý ổ cứng. Sau 1 ngày bàn giao trả dữ liệu đầy đủ cho khách.

Khoi phuc du lieu o cung Seagate 500GB khong nhan 28.09.2022

Phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 29/09/2022.

Anh Hiệp – 0916xxx599. Ổ cứng Toshiba dung lượng 1TB có Serial: X8IXVZXMSL1F của anh Hiệp trong tình trạng mất định dạng ổ cứng. Nắm rõ tình trạng, kỹ thuật bắt tay luôn vào xử lý ổ cho khách và bàn giao trả đầy đủ dữ liệu.

Phuc hoi du lieu o cung Toshiba 1TB mat dinh dang 29.09.2022

Lấy dữ liệu ổ cứng ngày 30/09/2022.

Anh Long – 0866xxx826. Ổ cứng Seagate dung lượng 1TB có Serial: ZN10AXFZ của anh Long trong tình trạng không nhận trong máy tính, thử 1 số máy khác vẫn gặp tình trạng không nhận. Nắm rõ tình trạng, kỹ thuật bắt tay vào kiểm tra sơ bộ, xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và ngay sau đó đã tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách. Sau 2 ngày bàn giao trả dữ liệu cho khách.

Lay du lieu o cung Seagate 1TB loi dau doc 30.09.2022

Trung tâm khôi phục dữ liệu Bách Khoa – Cuumaytinh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ !!