Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi cơ – 23.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20//2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng WD 1TB của chú Thiện – 0912011898. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 23/8 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Thiện

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi cơ – 23.8
Rate this post

Comments

comments