Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi đầu từ – 1.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận một bưu phẩm được gửi từ Đà Nẵng của khách hàng – 0905112545 với mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng. Bên trong là  Ổ cứng western 250GB không nhận, thi thoảng có tiếng kêu rất nhẹ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật kết luận ổ cứng bị lỗi đầu từ. Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 30/6 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và gửi về Đà Nẵng trả khách hàng.

A Vinh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi đầu từ – 1.7
Rate this post

Comments

comments