Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi cơ – 11.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB của a. Trường – 0985292997. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị lỗi cơ, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 2 ngày. Đến ngày 11/8 đã phục hồi dữ liệu theo đúng yêu cầu của khách hàng,

AP

 

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 1TB lỗi cơ – 11.8
Rate this post

Comments

comments