Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB lỗi đầu đọc – 23.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng WD 2TB của chị Loan – 0912439912. Ổ cứng không nhận, Sau khi kiểm tra, kỹ thuật xác đinh ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong 3 ngày. Ngày 23/6 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

c Loan

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB lỗi đầu đọc – 23.6
Rate this post

Comments

comments