Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB lỗi đầu đọc – 5.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB của a.Hiếu – 0938161189. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Anh có nhờ 1 đơn vị chuyên  về máy tinh kiểm tra và họ nói ổ cứng hỏng. Bên trong lại có nhiều dữ liệu quan trọng cần lấy lại nên anh tìm đến cuumaytinh. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng của anh bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 4/10 đã khôi phục dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Hiếu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB lỗi đầu đọc – 5.10
Rate this post

Comments

comments