Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB mất dữ liệu – 20.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Tuấn – 0983314203. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng xóa nhầm, mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 20/10 đã khôi phục dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

AT

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB mất dữ liệu – 20.10
Rate this post

Comments

comments