Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB không nhận – 7/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 07/1/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB của a. Thành (0913525454). Ổ cứng hỏng, không nhận. Khách hàng lại đang cần gấp dữ liệu nên kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều muộn ngày 07/1, kĩ thuật đã cứu dữ liệu toàn bộ và bàn giao trả khách hàng.

wd 500gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB không nhận – 7/1
Rate this post

Comments

comments