Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB lỗi đầu đọc – 18.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận 1 bưu phẩm được chuyển từ Hà Giang của a Nam – 01293291987 với mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB ( bên trong bưu phẩm). Theo mô tả của khách hàng thì ổ cứng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán, dữ liệu được gửi về Hà Giang trả khách hàng.

Nam HG

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB lỗi đầu đọc – 18.7
Rate this post

Comments

comments