Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB mất dữ liệu – 3.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 3/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của a.Việt ( Hải Phòng ). Ổ cứng western 500GB mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu. Dữ liệu được khôi phục trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

A Việt1

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB mất dữ liệu – 3.10
Rate this post

Comments

comments