Phục hồi dữ liệu ổ cứng western, hỏng đầu từ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/11/2015, cuumaytinh nhận 1 HDD western 320GB từ Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi đã tiến hành cứu dữ liệu và đến ngày 2/11 đã khôi phục dữ liệu hoàn toàn cho khách hàng.

A Vinh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western, hỏng đầu từ
Rate this post

Comments

comments