Phục hồi dữ liệu ổ cứng western, lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a.Trình (0989154348): ổ cứng western 320GB. Lỗi đầu đọc

WD 320gb 3.5

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western, lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments