Đêm ngày 17/5/2015 Anh Sơn đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái mang tới trung tâm 2 ổ cứng server với tình trạng không nhận ổ cứng và yêu cầu phục hồi gấp dữ liệu trong 2 ổ cứng trên.Trung tâm đã tiếp nhận và sử lý ngay trong đêm.Sáng ngày 18/5 đã phục hồi dữ liệu server cho anh Sơn và bàn giao trong sáng ngày 18/2/2015

 

IMG_0348[1]