Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị format

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/1/2016, phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Lexar 16GB cho cô Hạnh ( Quảng Ninh). Thẻ nhớ bị format mất dữ liệu

thẻ nhớ

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bị format
Rate this post

Comments

comments