Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB gộp ổ _16/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/12/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB cho a. Nam (0945021788). Ổ cứng cài win dẫn đến gộp ổ, mất dữ liệu. Kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu ổ cứng trong ngày cho khách hàng.

A Nam

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB gộp ổ _16/12
Rate this post

Comments

comments