Ngày 27/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiệp(0934568228). Loại thiết bị: Western 500GB . Lỗi máy chủ ảo VMWARE

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiệp(0934568228). Loại thiết bị: Western 500GB. Chuyên dùng cho máy chủ.

Hệ thống chạy hai phần mềm quản lý bán vé máy bay và phần mềm kế toán MISA. trên 2 máy chủ ảo . Ngày 27/3/2015 Ổ cứng vật lý bị lỗi toàn bộ dữ liệu trên cả 2 máy chủ ảo VMWARWE chứa rất nhiều thông tin quan trọng bị mất.

Sau tham khảo nhiều nơi. anh quết định chọn cuumaytinh.com. trung tâm phục hồi dữ liệu ở Tạ Quang Bửu – Bách khoa. Sau khi tiếp nhận và xử lý toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi toàn vẹn 100% ngay trong ngày.

 

A.Hip

 

Comments

comments