tin công nghệ về dữ liệu

  • Bị mất dữ liệu bạn sẽ làm gì?

    Bị mất dữ liệu bạn sẽ làm gì? Tự cứu dữ liệu?nhờ bạn bè người thân? mang tới trung tâm cứu dữ liệu? Thông thường khi bị mất dữ liệu mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức thường nghĩ tới việc cứu dữ liệu, nhưng việc này tự làm hay nhờ người khác làm? Để kiểm tra lại chính xác tình trạng bạn có thể tham khảo bài “ Hướng dẫn xử lý một số tình huống ổ cứng lỗi hỏng mất dữ liệu” trước khi quyết định nhờ trợ giúp