Cứu dữ liệu máy chủ, server, RAID, 0,1,5,6. HDD SAS, SCSI, IBM, HP,DELL, Supermicro,CMS

  • Phục hồi dữ liệu từ ổ cứng bị hư hỏng

    Trên thị trường phục hồi dữ liệu từ ổ cứng bị hư hỏng hiện nay có hai thương hiệu lớn thống trị, Western Digital và Seagate. Phần nhỏ của thị trường được chia sẻ giữa HGST, ST / Samsung, và Toshiba. Mặc dù chất lượng tương đối cao, ổ đĩa cứng hiện đại có một loạt các vấn đề. Mỗi nhà cung cấp có cả vấn đề điển hình và cụ thể, chẩn đoán trong đó thường là rất khó khăn.