Cứu dữ liệu máy chủ

+ Máy chủ báo lỗi vượt quá số lượng ổ cho phép của raid( Vd: Raid 5 lỗi 2 ổ cứng, Raid 10 lỗi 2-3 ổ cứng, ) Fail RAID.+ Máy chủ bị hỏng main, card raid hư, cần copy dữ liệu từ ổ cứng chuẩn SCSI, SAS SERVER  RAID chuyên dụng.